Medewerkers motiveren met De Wensput

Medewerkers motiveren met De Wensput

Medewerkers motiveren met De Wensput

Tijdens de oefening “De Wensput” gaat het team in een cirkel staan. Je vertelt het team dat ze om een wensput heen staan en dat iemand uit het team in de wensput mag zeggen wat hij het liefste zou zien gebeuren wanneer het om het team gaat.
Een iemand roept bijvoorbeeld in de wensput: “Ik wens dat we met het team een hele hoge omzet draaien dit jaar. De mensen die hetzelfde wensen die herhalen de wens alsof het een echo is die uit de wensput komt. In dit geval hebben veel mensen dezelfde wens en is het een harde echo.

 

De volgende persoon spreekt zijn wens uit: “Ik wens dat we allemaal minder hoeven te werken voor hetzelfde salaris. Een paar mensen hebben dezelfde wens en spreken de echo uit de wensput uit. In dit geval hoort de persoon met de wens een zachte echo. Doe dit totdat iedereen zijn wens heeft uitgesproken en heeft gehoord of het een harde of een zachte echo was die terugkwam uit de wensput.

 

Voor de wens met de hardste echo, zoals bijvoorbeeld: “ik wens dat we vanaf vandaag elkaar meer complimenten geven” wordt nu bedacht hoe het kan worden uitgevoerd.

 

Iemand begint met een idee hoe dit uitgevoerd kan worden. Hij of zij zegt bijvoorbeeld: “We kunnen elkaar verplichten iedere dag iemand een compliment te geven.” De mensen de het eens zijn met het idee herhalen het idee als echo. In dit geval is het geen sterke echo omdat het idee maar door een iemand werd herhaald.

 

Een volgend iemand spreekt zijn idee uit in de wensput: “We nemen onszelf voor dat als je iets goed vind aan een ander dat je dat dan meteen zegt als het in je opkomt.” In dit geval is er een sterke echo te horen. Iedereen komt aan de beurt een idee in de wensput uit te spreken en te horen hoe sterk de echo klinkt. Het idee met de sterkste echo wint en kan worden uitgevoerd om de wens die de sterkste echo had uit te voeren.

 

Jij als trainer begeleid het team en brengt variaties aan in de oefening. Enkele variaties op deze organisatie oefening:
  • Naast wensen over de koers van het team of de organisatie, kunnen ook wensen worden uitgesproken over wat er met een bepaald vraagstuk binnen het team zou moeten gebeuren
  • Naast het herhalen van de wens kunnen mensen ook hun hand opsteken, zodat het duidelijker is hoeveel mensen de wens herhalen
  • Deze oefening doen aan het begin of juist aan het einde van een trainingsdag. Op het begin van de dag kun je dan mensen vragen wat ze tijdens die dag willen bereiken. Wanneer je de oefening doet aan het einde van de trainingsdag kun je iedereen laten uitspreken wat ze hebben geleerd. De mensen die hetzelfde hebben geleerd kunnen dat dan herhalen als echo.
Edit